חיפוש קישור:
  • ניהול תזרים מזומנים - "הגדרת תזרים מזומנים" – מה זה בכלל? תקבולים ותשלומים של כספים, הנובעים מפעילותו הכוללת של העסק. דו"ח תזרים מזומנים - כלי ניהולי פיננסי המעניק יכולת לחזות את מצב דפי הבנק ולתכננם באופן אופטימאלי. הדו"ח מספק מידע על תקבולים ותשלומים עתידיים של העסק והנגזרת מכך - היתרה הצפויה בחשבון הבנק לכל יום עתידי. תזרים מזומנים מסתמך על יתרות בבנקים, תקבולים מלקוחות, תשלומים לספקים, שקים דחויים, החזרי הלוואות, התחייבויות, הוראות קבע לספקים, צפי משתנה של הכנסות והוצאות, תשלומים לרשויות ותשלומים עבור השקעות צפויות.


  • תוכנה לניהול תקציב משק הבית - היום כבר לא ניתן לחרוג באוברדרפט זה גם לא משתלם זה יקר ולוקח אתכם לאחור מבחינה כלכלית. המשמעות היום-יומית היא שלא נוכל יותר להגדיל את המינוס שלנו ללא הגבלה. קיים עכשיו צורך אמיתי לכל בעל משפחה לדעת בדיוק על מה יצאה המשכורת החודשית ואיפה ניתן לחסוך טיפה. עו"ש לניהול תקציב משק בית היא תוכנה פשוטה וקלה שעונה על צורכי המשתמש הביתי התוכנה תעזור למשפחה לדעת בכל זמן על מה אנחנו מוציאים את הכסף? תמונת מצב נוכחית של ההוצאות לפי סיווגים שונים - מזון, שכר דירה, דלק וכדומה. ניתן לדעת על מה יצאו כל ההכנסות ואיפה אפשר לחסוך בחודש הבא. אז תאמינו לי שאי אפשר ולא כדאי להתחמק מהמצב חייבים עו"ש בבית.  • © 2005 By Norasoft.com Admin Login
    Norasoft.com - Profitable Internet Marketing Software Solutions