חיפוש קישור:
  • בריאות מבנה אשדוד - ביטוח מבנה מגורים ורכוש ביטוח תכולת הדירה. ביטוח בסיסי לעסק לדירה - השקעתם בעסק או בדירה את מיטב כספכם מדובר בהשקעה הגדולה ביותר אצל רוב האנשים, חובה להבטיח את ההשקעה למקרה שייגרם לכם נזק, מדובר בתשלום מזערי שיבטיח לכם שאם יקרה חס וחלילה נזק גדול, יהיה מי שיממן את הנזק ויחזיר אתכם למצב שבו הייתם קודם לנזק ולא שתאבדו חסכונות של שנים בתוך יום אחד. ביטוח המבנה והתכולה של בית העסק לנזק הנגרם על ידי אירוע תאונתי ובלתי צפוי עקב אחד מהסיכונים הבאים: אש, ברק, עשן או פיח, התפוצצות, נזקי מים, פגיעה על ידי רכב מנועי, פגיעה על ידי כלי טיס או חפצים הנופלים מהם, פעולות זדון, פרעות ומהומות, נזקי פריצה או ניסיון לפריצה, התמוטטות מדפים, שבר שמשות. סיכונים נוספים שניתן לכסות בביטוח העסק: נזקי טבע: סערה, סופה, שיטפון, שלג וברד, רעידת אדמה. לפרטים נוספים בנושא ביטוח רכוש


  • ביטוח רפואי פרטי באשדוד - ביטוח רפואי - אחת המגבלות העיקריות של הביטוח הממלכתי והביטוח המשלים הוא בתחום ההשתלות: התור להשתלות בארץ רק הולך וגדל, והביטוח המשלים אינו מספק את הפתרון להשתלות בזמן סביר. הביטוח פרטי, לעומת זאת, מקצר את זמן ההמתנה ומאפשר למבוטח לבחור את הרופא והמקום שבו יבוצע הניתוח או ההשתלה. אם זה בישראל ואם בחו"ל. סוגיה אחרת וכואבת לא פחות היא סוגיית התרופות: קופות-החולים מאשרות שימוש רק בתרופות הנכללות בסל הבריאות. הרשימה אמנם רחבה, אבל למרבה הצער אינה כוללת תרופות חדשות ויקרות למחלות קשות – לעיתים כאלה היכולות להציל חיים או להקל מאוד את סבלם של חולים סופניים. "מי שרוצה לכסות את עצמו בפני סיכונים כאלה, חייב לעשות זאת במסגרת של ביטוח פרטי" לפרטים נוספים בנושא ביטוח בריאות פרטי


  • ביטוח רפואי פרטי באשדוד - ביטוח רפואי - אחת המגבלות העיקריות של הביטוח הממלכתי והביטוח המשלים הוא בתחום ההשתלות: התור להשתלות בארץ רק הולך וגדל, והביטוח המשלים אינו מספק את הפתרון להשתלות בזמן סביר. הביטוח פרטי, לעומת זאת, מקצר את זמן ההמתנה ומאפשר למבוטח לבחור את הרופא והמקום שבו יבוצע הניתוח או ההשתלה. אם זה בישראל ואם בחו"ל. סוגיה אחרת וכואבת לא פחות היא סוגיית התרופות: קופות-החולים מאשרות שימוש רק בתרופות הנכללות בסל הבריאות. הרשימה אמנם רחבה, אבל למרבה הצער אינה כוללת תרופות חדשות ויקרות למחלות קשות – לעיתים כאלה היכולות להציל חיים או להקל מאוד את סבלם של חולים סופניים. "מי שרוצה לכסות את עצמו בפני סיכונים כאלה, חייב לעשות זאת במסגרת של ביטוח פרטי" לפרטים נוספים בנושא ביטוח בריאות פרטי  • © 2005 By Norasoft.com Admin Login
    Norasoft.com - Profitable Internet Marketing Software Solutions